Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86614

ŚMIEJA WINCENTY,

Urodzony 5.04.1893 r. w Boguszowicach k/Rybnika, mieszkaniec Rybnika. Aresztowany 5.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w rybnickiej placówce gestapo, następnie przewiezieniu do cieszyńskiego lub sosnowieckiego więzienia, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7356. Od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.