Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86616

ŚWIĄTEK FELIKS,

 Świątek Feliks pop

Urodzony 9.04.1892 r. w Krakowie, syn Karola i Feliksy z d. Lader. Absolwent z 1911 r. Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krakowie. Trudne warunki rodzinne i materialne zmusiły go do podejmowania pracy nauczyciela domowego i wychowawcy dzieci w zamożnych domach. W okresie międzywojennym był nauczycielem szkół na żywiecczyźnie: w Korbielowie, w Łysinie, w Krzyżowej, w Łękawicy – długoletni kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Łękawicy. Inicjator budowy szkoły w Łękawicy. Członek Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i delegat z Ogniska w Żywcu na III Zjazd tego Związku (w maju 1921 r.). Inicjator budowy w Łękawicy pomnika ku czci poległych w latach 1914-1920. Odznaczany medalami za długoletnią służbę. Podczas okupacji zaangażował się w działalność ruchu oporu – związany z Tajną Organizacją Wojskową (TOW), zajmował się kolportażem gazetki „Hasło”. Aresztowany 25.04.1940 r. wraz z grupą patriotów polskich i działaczy społecznych gminy Gilowice. Przewieziony wpierw do więzienia w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 56 Polaków (aresztowanych w sąsiadujących powiatach: żywieckim, bialskim i cieszyńskim) do KL Dachau. Po 6-tygodniowej kwarantannie przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 9.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.