Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86617

ŚWIĄTEK HENRYK,

Urodzony 27.09.1895 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, koksiarz, Uczęszczał do polskiej szkoły ludowej w Karwinie na Sowińcu. Oprócz pracy na koksowni, udzielał się aktywnie w pracy społecznej i kulturalnej w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Związku Polaków w Czechosłowacji. Należał do Polskiego Stowarzyszenia Robotniczego, Oświatowo-Gimnastycznego „Siła”. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w organizacji konspiracyjnej – sekcji sabotażowej i propagandowej. Aresztowany 12.04.1940 r. w Karwinie i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 15.01.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.