Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86620

ŚWIERCZEK JÓZEF,

 Świerczek Józef pop

Urodzony 21.12.1882 r. w Jabłonkowie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie „Swibica”. Kolejarz. Społecznik, poświęcający dużo czasu dla pracy w polskich organizacjach i związkach. Aresztowany 11.04.1940 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3609. Zginął w tym obozie 24.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.