Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86622

TABIN PAWEŁ,

Urodzony 24.12.1890 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.