Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86623

TACINA JAN,

Urodzony 25.10.1909 r. w Oldrzychowicach i zamieszkały w tej miejscowości (282), nauczyciel muzyki, literat. Po ukończeniu szkoły wydziałowej, kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – z maturą w 1931 r. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony do 17.02.1941 r. w Cieszynie, Sosnowcu, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, i dalej – do KL Mauthausen-Gusen. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.