Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86624

TALIK JÓZEF,

Urodzony 14.02.1895 r. Mieszkaniec Bielska. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w placówce gestapo w Bielsku, następnie w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.