Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86627

TARABA JAN,

 Taraba Jan, pop

Urodzony 22.12.1919 r. w Błędowicach Dolnych, zamieszkały w Hawierzowie, drogista, narodowości polskiej. Aresztowany 21.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 8956. Zwolniony z obozu 21.11.1940 r., do końca wojny był kierownikiem drogerii w Jabłonkowie. Po wyzwoleniu nadal pracował w swym zawodzie w Suchej, w Błędowicach. Kolejno był kierownikiem gospód spółdzielni Jednota-Jedność w Czeskim Cieszynie, kierownik restauracji w Hawierzowie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.