Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86629

TEPER GRZEGORZ,

Urodzony 21.03.1882 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.