Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86630

TERLECKI BOLESŁAW,

Urodzony w 1905 r. w Ustroniu-Goje (nr 37) i zamieszkały w tej miejscowości; kierownik regulacji Wisły w Ustroniu. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau i dalej przesłany do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w listopadzie 1940 r. – wrócił do domu. Dalszy okupacyjny los tego więźnia nie jest znany.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.