Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86633

TKOCZ STANISŁAW,

Urodzony 8.03.1913 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.