Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86634

TLOŁKA WŁADYSŁAW,

 Tlołka Władysław pop

Urodzony 15.03.1911 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, urzędnik. Z wykształcania nauczyciel. Kształcił się w gimnazjum w Orłowej – matura w 1930 r. Jako eksternista zdał także maturę w Seminarium Nauczycielskim w Śl. Ostrawie. Nie został jednak nauczycielem, lecz podjął pracę jako urzędnik pocztowy. Aresztowany 14.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, Sosnowcu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau i następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3503. Zginął w tym obozie 26.11.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.