Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86635

TOBOŁA AUGUSTYN,

 Toboła Augustyn pop

Urodzony 7.08.1885 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Solca, górnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau i następnie do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3140. Zwolniony z obozu 23.11.1940 r. do pracy w karwińskich kopalniach. Zmarł 12.08.1958 r. w Karwinie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.