Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86636

TOMALA EMIL,

Urodzony 29.10.1889 r. w Śląskiej Ostrawie, zamieszkały w Rychwałdzie. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 13.06.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.