Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86637

TOMALA JÓZEF,

Urodzony 27.02.1901 r. w Kaczycach, zamieszkały we Frysztacie, urzędnik. Aresztowany w maju 1940 r. w Karwinie za odmowę podpisania volkslisty. Po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, skąd 13.12.1940 r. trafił do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7148. Zginął w tym ostatnim obozie – rozstrzelany 7.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.