Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86639

TOMANEK RUDOLF ks., pseud. „Prawdzic”, „Paweł”,

Urodzony 1.02.1879 r. w Ropicy – Zaolzie, syn Franciszka i Zuzanny z d. Pszczółka. Po ukończeniu szkoły ludowej został uczniem niemieckiego gimnazjum w Cieszynie, członek tajnego polskiego stowarzyszenia „Jedność”. Studia teologiczne odbywał w Ołomuńcu i Widnawie – po studiach ksiądz katolicki. W Widnawie uczęszczał dodatkowo na wykłady z pedagogiki i psychologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1902 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Grodźcu, następnie duszpasterz w Cieszynie. W 1907 r. został katechetą polskiego oddziału w niemieckim seminarium nauczycielskim w Cieszynie, zaś w latach 1911-1918 w polskim Seminarium Nauczycielskim w Bobrku. Znakomity kaznodzieja. W latach 1918-1934 był katechetą w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Cieszynie, długoletni współpracownik ks. J. Londzina. Poseł do parlamentu wiedeńskiego, także aktywny działacz Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Po śmierci ks. J. Londzina doprowadził do scalenia jego zbiorów bibliotecznych z księgozbiorami Biblioteki Teologów Polskich. Wybuch wojny w 1939 r. przerwał jego działalność – dorobek „Dziedzictwa” uległ konfiskacie i rozproszeniu. Aresztowany 8.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie wywieziony do KL Dachau. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22087, stamtąd 2.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 8.12.1940 r. ponownie został przesłany w stanie skrajnego wyczerpania do KL Dachau, gdzie zginął 18.07.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.