Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86644

TOPIARZ JÓZEF,

 Topiarz Józef pop

Urodzony 19.03.1886 r. w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Cieszynie – matura w 1908 r. Egzamin kwalifikacyjny zdał w 1911 r. Prace nauczyciela rozpoczął w szkole w Grodziszczu, następnie był kierownikiem szkoły w Czeskim Cieszynie-Sibicy. Aresztowany 11.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 13.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 19.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3134. Zwolniony z obozu do domu 5.02.1941 r. Do końca okupacji hitlerowskiej pracował jako robotnik, zaś po wyzwoleniu wrócił do szkolnictwa. Zmarł 29.01.1953 r. w Sibicy.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.