Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86648

TROMBIK PAWEŁ,

 Trombik Paweł, pop

Urodzony 2.10.1904 r. w Mistrzowicach, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1925 r. Następnie, dokształcał się na wyższych kursach nauczycielskich w Brnie. Uczył w Morawskiej Ostrawie, w Czeskim Cieszynie. Działacz ruchu śpiewaczego, ceniony dyrygent, solista tenorowy. Aresztowany 11.04.1940 r. i wieziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd  26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 21.12.1940 r., otrzymał z Arbeitsamtu nakaz do prac przymusowych w organizacji Todta na froncie wschodnim. Pod koniec okupacji pracował jako stróż nocny w przedsiębiorstwach handlowych. Po wyzwoleniu wrócił do szkolnictwa. Był profesorem w polskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie, Na emeryturę przeszedł ze stanowiska zastępcy dyrektora szkoły podstawowej. Odegrał wybitną rolę w życiu społeczno-politycznym, był posłem do Zgromadzenia Narodowego w Pradze z ramienia KPC. Piastował najwyższe funkcje w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym. Zmarł 5.03.1980 r. w Czeskim Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.