Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86654

TYRNA TADEUSZ,

Urodzony 27.08.1920 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski, i zamieszkały w tej miejscowości. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego nauczyciel, potem dyrektor szkoły. Aresztowany w godzinach rannych 24.04.1940 r. i wpierw krótko więziony przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7155. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.