Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86655

ULBRYCH IZYDOR,

Urodzony 28.03.1904 r. w Ornontowicach i zamieszkały w tej miejscowości, kolejarz. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w cieszyńskim więzieniu 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12589. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.