Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86656

ULEWICZ KAZIMIERZ,

Urodzony 27.09.1915 r. w Woźnikach, zamieszkały w Klimontowie. Wykształcenie średnie – urzędnik miejski. Aresztowany w maju 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12891. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.