Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86658

URBAN MARIAN, pseud. „Belfer”,

Urodzony 6.06.1909 r. w Lesku. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel Szkoły Zawodowej w Olkuszu. Przed wybuchem II wojny pracował i mieszkał w Olkuszu. Dwukrotnie aresztowany. Aresztowany 14.04.1940 r. za przynależność do organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”, i po krótkim przetrzymaniu w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3360. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie przebywał do 1942 r. i następnie zwolniony do domu. Drugi raz aresztowany w 1944 r. jako członek AK na terenie Tłukienki k/Olkusza – przetransportowany do KL Mittelbau-Dora, zarejestrowany jako więzień nr 109530. Zginął w tym obozie 25.03.1945 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania wnuczki Katarzyny Strojna.