Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86659

URBAŃCZYK HENRYK,

 Urbańczyk Henryk, pop

Urodzony 12.07.1884 r. w Rychwałdzie, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej. Absolwent Polskiej Szkoły Górniczej w Dąbrowie – egzamin dojrzałości w 1911 r. Po ukończeniu szkoły pracował w górnictwie jako technik górniczy (sztygar), później dwa lata w hucie w Boguminie, a następnie znów w górnictwie w kopalni „Alpinka” – dziś „Wacław” w Porębie. W okresie międzywojennym był jednym z ofiarniejszych działaczy społecznych, skupiających się koło polskiej szkoły w Porębie. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony 19.05.1941 r. pracował dorywczo w rolnictwie, przy wierceniach badawczych, gdyż nie mógł wrócić do swego zawodu. Po wojnie, w miarę swoich sił znowu udzielał się społecznie. Zmarł 22.06.1976 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.