Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86661

WOJNAR ERWIN,

Więzień w Czeskim Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

 Wojnar Erwin pop

Urodzony 25.08.1919 r. w Łąkach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, harcerz w Łąkach, nauczyciel. Kształcił się w Orłowej, Śl. Ostrawie, Cieszynie-Bobrku – matura w 1939 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Łąkach. Aresztowany i więziony 23.04.1940 r. w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 23.11.1940 r. Niestety, pomimo ciężkiej choroby serca otrzymał z Arbeitsamtu nakaz pracy w kopalni. Zmarł 20.09.1943 r. w Łąkach n. Olzą.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.