Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86662

WAŁACH JÓZEF,

Urodzony 16.01.1890 r. w Łyżbicach – Zaolzie, od 1921 r. zamieszkały w Bielsku, syn Adama i Anny z d. Kaleta. Po ukończeniu Szkoły ludowej w Łyżbicach, uczęszczał do Gimnazjum A. Osuchowskiego w Cieszynie – zdając maturę w 1908 r. Następnie, studiował we Lwowie – uzyskując w 1914 r. dyplom lekarza medycyny. W latach 1918-1921 organizował służbę zdrowia w Bielsku, gdzie w przeciągu pierwszych 8 lat był jedynym lekarzem. (w roku 1924 r. odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, posiadał także: medal Powstańców Górnośląskich i 3 medale Polska Swemu obrońcy). W latach 1927-1939 był prezesem związku Oficerów Rezerwy, prezesem Związku Obrońców Ojczyzny, prezesem Klubu Polskiego w Radzie Miejskiej Miasta Bielska. Aresztowany 12.04.1940 r. w Bielsku, i krótko więziony w Cieszynie, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6682. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 2.06.1942 r. – zwolniony z obozu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; – J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.