Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86665

WALEK JAN,

Urodzony 20.06.1899 r. w Cierlicku Dolnym – Zaolzie, zamieszkały od 1920-1940 r. w Kocobędzu – szkoła (nr 73). Od 1940-1945 r. mieszkaniec w Lesznej Dolnej, narodowości polskiej. Nauczyciel, dyrektor szkoły. Aresztowany 23.04.1940 r. i wieziony w Cieszynie do 26.04.1940 r., a stamtad w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7012. Zwolniony z obozu 26.11.1940 r. i do końca okupacji pracował jako robotnik. Po wyzwoleniu był dyrektorom szkoły ludowej w Trzyńcu. Zmarł 20.11.1970 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach