Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86667

WAŁACH JAN,

 Wałach Jan pop

Urodzony 15.05.1898 r. w Bystrzycy n.Olzą – Zaolzie, zamieszkały w Ruptawie pow. Wodzisławski, narodowości polskiej. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany 21.04.1940 r. i krótko więziony w Cieszynie, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 21.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Po wojnie wrócił do służby w szkolnictwie. Zamieszkał w Ruptawie k/Wodzisławia, zmarł w 1981 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.