Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86668

WAŁĘGA ADOLF,

 Wałęga Adolf pop

Urodzony 7.03.1891 r. w Buczkowicach, zamieszkały w Cieszynie-Sibicy, narodowości polskiej, magazynier. Aresztowany w Sibicy 17.04.1940 r. za nielegalną działalność – konspiracyjną w szeregach ZWZ/AK. Więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 973, 3233. Zginął w tym ostatnim obozie 25.09.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.