Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86669

WANIEK TEODOR,

 

Urodzony 10.09.1892 r. w Karwinie – Zaolzie i tam zamieszkały, narodowości polskiej. Wykształcenie średnie – urzędnik gminy miasta Karwina. Działacz społeczny. Aktywny członek kółka amatorskiego w stowarzyszeniu „Praca” w Karwinie. Znany w okolicy pszczelarz. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 12.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau.

Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 977, 3564. Zginął w tym obozie 12.12.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.