Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86670

WANTUŁA ANDRZEJ, ks., bp,

Urodzony 26.11.1905 r. w Ustroniu pow. cieszyński, syn Jana i Anny z d. Szczepańska. Studiował teologię w Warszawie, w Montpellier, Strasburgu i Paryżu – egzamin dyplomowy złożył w 1931 r. Ksiądz ewangelicki, pastor. W 1931 r. ordynowany w Wiśle, pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w Wiśle, a następnie w latach 1934-1940 był proboszczem w tej parafii. W 1937 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim. Aresztowany 11.05.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, stamtąd przesłany do więzienia w Sosnowcu. Później wywieziony został do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po usilnych staraniach rodziny i parafian został zwolniony w dniu 25.11.1940 r., zamieszkał w Ustroniu-Goje, chory leczył się przez dziesięć miesięcy. Od 2.09.1941 r. podjął pracę w mleczarni w Cieszynie. We wrześniu 1944 r. przymusowo wcielony do Wehrmachtu i skierowany na front zachodni. Wiosną 1945 r. dostał się do amerykańskiej niewoli i po weryfikacji został mianowany naczelnym kapelanem Polskich Sił Zbrojnych. Po powrocie do kraju w 1948 r., ponownie objął probostwo w Wiśle (1948-1956). W tym okresie dojeżdżał do Warszawy, gdzie od 1952 r. pracował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, później w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – został kierownikiem katedry teologii praktycznej. W 1955 r. mianowany profesorem nadzwyczajnym, zaś w latach 1954-1956 był prorektorem Akademii. W maju 1959 r. został wybrany biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, którą to funkcję sprawował do emerytury, tj. do 1975 r. Był także wiceprezydentem Światowej Federacji Luterańskiej w latach 1963-1970. W 1966 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Był członkiem, a od 1961 r. przewodniczącym komisji przekładu Pisma Św., która przygotowała przekład, tzw. Biblii Warszawskiej. Zmarł 15.06.1976 r. w Warszawie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.