Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86671

WAWRACZ GUSTAW,

Urodzony 10.08.1917 r. w Svibicach – Zaolzie, zamieszkały w Cieszynie. Wykształcenie ekonomiczne – księgowy. Aresztowany 14.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w więzieniu cieszyńskim, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3604. Od 30.05.1942 r zwolniony z obozu do domu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.