Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86672

WAWRZENEK TADEUSZ,

Urodzony 30.09.1896 r. Mieszkaniec Chrzanowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.