Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86673

WAWRZYCZEK ERWIN,

 Wawrzyczek Erwin pop

Urodzony 31.01.1921 r. w Stonawie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, kupiec. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 4750, 49549. Zwolniony z obozu 13.02.1944 r. Od 1 marca 1944 r. pracował w sklepie żywnościowym w Pietwałdzie, od 1.04.1949 r. w spółdzielni „Budoucnost”, później „Jednota-Jedność”, od 1.11.1952 r. w mleczarni w Czeskim Cieszynie. Udzielał się też jako społecznik: w latach 1956-1958 przewodniczący Organizacji Podstawowej KPCz., w latach 1958-1974 przewodniczący Związku Zawodowego ROH w Mleczarni, w 1976 przewodniczący Organizacji Podstawowej Związku Czesko-Radzieckiej Przyjaźni.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.