Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86676

WAWRZYŃCZYK ALOJZY,

Urodzony 28.05.1873 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po przetrzymaniu w lokalnej placówce gestapo w Rybniku, następnie na krótko osadzony w cieszyńskim lub sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.