Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86678

WĄS BRUNO,

Urodzony 30.04.1889 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.