Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86679

WENGIER STANISŁAW,

Urodzony 26.06.1892 r. Mieszkaniec Lublińca. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.