Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86680

WENGLORZ ADOLF,

 Wenglorz Adolf pop

Urodzony 29.05.1896 r. w Orłowej, zamieszkały w Bystrzycy n. Olzą, narodowości polskiej, sztygar – technik górniczy. Kształcił się w Szkole Górniczej w Ostrawie. Zatrudniony jako sztygar na szybie „Alpinka” w Porębie k/Orłowej. Bardzo aktywny działacz społeczny we wszystkich organizacjach i związkach które troszczyły się o polską szkołę w Porębie. Aresztowany 22.04.1940 r. i krótko przetrzymany przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6974. Zwolniony z obozu 13.11.1940 r. Do końca okupacji pracował jako robotnik. Po przejściu na emeryturę przeniósł się z Poręby do Bystrzycy n. O., gdzie włączył się w nurt pracy PZKO oraz organizacji podstawowej Związku Bojowników Antyfaszystowskich. Zmarł 22.11.1959 r. w Czeskim Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.