Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86682

WESOBEK HENRYK,

Urodzony 10.05.1910 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim przetrzymaniu w lokalnym więzieniu gestapo w Rybniku, nastepnie przesłany do więzienia w Cieszynie lub Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.