Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86683

WĘGLORZ JÓZEF

 Węglorz Józef pop

Urodzony 14.12.1897 w Górkach Wielkich, zamieszkały we Frysztacie, narodowości polskiej, sztygar. Działacz społeczny. Aktywista wielu polskich organizacji kulturalno-oświatowych. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3164, 985. Od 30.10.1940 r. przetransportowany do KL Oranienburg, wyzwolony 2.05.1945 r. Wrócił w rodzinne strony po przeszło pięciu latach katorgi z nadszarpniętym zdrowiem – 40 % inwalidztwa. Zmarł w październiku 1960 r. we Frysztacie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.