Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86685

WIDZYK JÓZEF,

Urodzony 24.09.1897 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu na krótko w lokalnym więzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.