Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86692

WILK JÓZEF,

Urodzony 22.09.1905 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w lokalnym więzieniu – bułej fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.