Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86693

WILK KLAUDIUSZ,

Urodzony 29.06.1914 r. Mieszkaniec Chrzanowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.