Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86694

WILKOWSKI ROMAN,

Urodzony 29.02.1892 r. Mieszkaniec Kazimierza Górniczego – wschodniej dzielnicy Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym 5.05.1940 r. przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.