Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86696

WINKLER ERYK,

Urodzony 3.12.1912 r. w Rybniku, syn Emila i Józefy z d. Gąsior, mieszkaniec Rybnika, harcerz I Drużyny Harcerzy im. Adama Mickiewicza w Rybniku. W roku 1937 ukończył studia medyczne. Bezpośrednio po zdobyciu dyplomu lekarza, odbył służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie, zaś obowiązującą praktykę, w I batalionie 75 pułku piechoty w Rybniku. Po wojsku podjął pracę jako lekarz w szpitalu Spółki Brackiej w Rydułtowach. W 1939 r. zmobilizowany i przydzielony do kolumny sanitarnej. W marcu 1940 r. zorganizował służbę zdrowia przy organizacji konspiracyjnej Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Aresztowany 2.05.1940 r. (podejrzany o pracę konspiracyjną) i po przetrzymaniu przez gestapo w lokalnej placówce w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. W wyniku starań rodziny o zwolnienie go z obozu, na krótki okres wychodzi na wolność, by znowu zostać aresztowanym pod koniec 1940 r. Osadzony w KL Auschwitz, skąd był wożony do asystowania jako świadek przy wykonywaniu egzekucji na placu więziennym w Katowicach. Gdy Śląsk został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej, pracował jako lekarz w Wirku i Gliwicach. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach 6.05.1945 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.