Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86701

WOJACZEK JAN,

Urodzony 23.05.1895 r. w Jejkowicach k/Rybnika, mieszkaniec Rydułtów pow. wodzisławski. Kolejarz. Aresztowany wiosna 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w lokalnej placówce gestapo w Rybniku, następnie przewiezieniu do więzieniu cieszyńskim lub sosnowieckim, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 7511. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.