Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86702

WOJNAR ERWIN,

Urodzony 25.08.1919 r. w Łąkach – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Harcerz w Łąkach. Kształcił się w Orłowej, Śl. Ostrawie, Cieszynie-Bobrku – matura w 1939 r. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Pracę nauczyciela rozpoczął w Łąkach. Aresztowany i więziony 20.04.1940 r. w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6578. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 23.11.1940 r. Niestety, pomimo ciężkiej choroby serca otrzymał z Arbeitsamtu nakaz pracy w kopalni. Zmarł 20.09.1943 r. w Łąkach n.Olzą.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.