Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86703

WOJNAR FRANCISZEK,

Urodzony 17.01.1910 r. w Żukowie Górnym – Zaolzie, narodowości polskiej. Kształcił się w Białej – matura w 1930 r. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego, pracował jako nauczyciel w Siemianowicach, Chorzowie, a w roku szkolnym 1938/1939 w Publicznej Szkole Powszechnej w Żukowie Dolnym. Angażował się w pracę kulturalno-oświatowa w Związku Młodzieży Ewangelickiej. Aresztowany wiosna 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie. Od 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 23.12.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.