Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86705

WOJNAR KAROL,

Urodzony 29.08.1904 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w lokalnej placówce gestapo w Rybniku, następnie po przewiezieniu do więzienia w Cieszynie lub Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.