Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86707

WOJNAR WILHELM,

Urodzony 30.08.1885 r. w Jabłonkowie-Nawsiu – Zaolzie. Kształcił się w Bielsku – z maturą w 1907 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Oldrzychowicach, zaś od 1920 do 1938 r. Kierownik Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku, długoletni prezes Polskiego Związku Zachodniego w Cieszynie. Już na początku okupacji hitlerowskiej wraz z kolegą Józefem Fielkiem zorganizował komórkę konspiracyjną Organizacji Orła Białego w Cieszynie. Aresztowany 11.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w Cieszynie, następnie po przetransportowaniu do więzienia w Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14944. Zginął w tym obozie 24.08.1940 r.

Postscriptum: W dniu 6.04.1940 r. z Wilhelmem Wojnarem aresztowano Karola Guńkę oraz Jana Zebroka i razem wywiezieni zostali do KL Dachau.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie Jana Guńki – syna Karola Guńki.