Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86708

WOJTAL BOLESŁAW,

Urodzony 21.02.1909 r. w Rychwałdzie k/Bogumina – Zaolzie, mieszkaniec Pszowa pow. rybnicki. Po ukończeniu polskiej szkoły powszechnej (w zaborze austriackim) w Rychwałdzie, uczęszczał do polskiego gimnazjum realnego w Orłowej, kończąc je maturą w 1931 r. Następnie, przeszedł do średniej szkoły górniczej w Wieliczce. Po rocznej praktyce rozpoczął pracę zawodową, jako technik górnik w kop. „Anna” w Pszowie. W 1938 r. po zajęciu Zaolzia przez Polskę został przekazany do pracy w kop. „Jadwiga” w Pietwałdzie k/Karwiny. W dniu wybuchu drugiej wojny światowej uchodził z wojskiem w kierunku Krakowa i zatrzymał się w Kraśniku u swojej siostry. W październiku wrócił do rodziców do Rychwałdu, ale obawiając się aresztowania postanowił z młodszym bratem Witoldem przedostać się na Węgry. Aresztowani 20.04.1940 r. w Rychwałdzie – w trakcie przygotowań do wyjazdu. Po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w Cieszynie, następnie po przewiezieniu do obozu przejściowego w Sosnowcu, po pięciu dniach w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Dzięki skutecznym staraniom żony, zwolniony z obozu w grudniu 1941 r. Po powrocie, przedostał się do Guberni i zatrzymał w Radomiu, podejmując pracę w biurze firmy budowlanej. W Radomiu zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej, więc ponownie zagrożony aresztowaniem uciekł do Warszawy. W Warszawie nawiązał kontakt z organizacją AK i pełnił obowiązki komendanta obrony przeciwlotniczej na Powiślu. Brał udział w powstaniu warszawskim i został zabrany do obozu zakładników mieszczącego się w alei Szucha. Po upadku powstania, wraz z kilkunastoma Polakami musiał znosić rannych Niemców do Punktów Opatrunkowych. Gdy jednak Rosjanie zbliżali się do Warszawy, wojska niemieckie w styczniu 1945 r. ewakuowały resztki zakładników. Szczęśliwym trafem jeszcze w Warszawie na Błoniach zakładnicy ci zostali przez Rosjan wyswobodzeni. Bolesław dotarł do Pszowa w kilka dni po oswobodzeniu. W 1946 r. wyjechał na studia do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kończąc je w 1950 r. Od 1951 r. był naczelnym inżynierem w kop. „Anna” w Pszowie. Na emeryturę przeszedł w 1970 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.